دانلود آهنگ زنگ تلفن ۱ (آپدیت روزانه)

…………………………………………………………………..

آهنگ زنگ + دانلود + پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

1.زنگ آهنگ Microsoft Ringtone  ← دانلود

حجم : 477KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:19 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

2.زنگ آهنگ Microsoft Ringtone Silver ← دانلود

حجم : 640KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:26 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

3.زنگ آهنگ Microsoft Ringtone Tomorrow ← دانلود

حجم : 565KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:23 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

4.زنگ آهنگ Iphone Ringtone IOS 7 ← دانلود

حجم : 292KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:06 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

5.زنگ آهنگ Nice Ringtone 2017 ← دانلود

حجم : 682KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:28 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

6.زنگ آهنگ Xiaomi Mi 5 Ringtone ← دانلود

حجم : 923KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:38 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

7.زنگ آهنگ Spanish Guitar ← دانلود

حجم : 682KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:28 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

8.زنگ آهنگ Sony Xperia Latest ← دانلود

حجم : 389KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:15 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

9.زنگ آهنگ Alan Walker – Faded ← دانلود

حجم : 701KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:29 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

10.زنگ آهنگ Very Super Tone Ever ← دانلود

حجم : 701KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:29 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

11.زنگ آهنگ Iphone Ringtone Orginal ← دانلود

حجم : 144KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:03 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

12.زنگ آهنگ Iphone Ringtone Calling ← دانلود

حجم : 243KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:05 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

13.زنگ آهنگ Good Morning Ringtone ← دانلود

حجم : 218KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:05 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

14.زنگ آهنگ Nokia IPhone ← دانلود

حجم : 672KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:16 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

15.زنگ آهنگ Oringz ← دانلود

حجم : 248KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:05 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

16.زنگ آهنگ Samsung Galaxy Best ← دانلود

حجم : 623KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:25 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

17.زنگ آهنگ Ringtone Plus II ← دانلود

حجم : 490KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:19 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

18.زنگ آهنگ Apple Iphone Ringtone ← دانلود

حجم : 702KB  کیفیت : 192Bit طول : 0:28 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

19.زنگ آهنگ LG Optimus G Pro ← دانلود

حجم : 726KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:17 فرمت : MP3

پخش آنلاین

…………………………………………………………………..

20.زنگ آهنگ Samsung Galaxy Note-Pure Tone ← دانلود

حجم : 332KB  کیفیت : 320Bit طول : 0:07 فرمت : MP3

پخش آنلاین

تصاویر مرتبط